Polityka prywatności oraz cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego bron1.pl jest Krzysztof Stefaniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „STRZELEC Krzysztof Stefaniak” z siedzibą w Zielonej Górze przy
  ul. Mechaników 77
  , kod pocztowy: 65-119 Zielona Góra, posługujący się numerem NIP 9291283383, numerem REGON 970724043, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

 2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie.

 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.

 7. Jeżeli Użytkownik wyraża na to zgodę, Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.bron1.pl do potrzeb Użytkownika.

 8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia przez stronę internetową www.bron1.pl .